1-      Türkiye’nin tükettiği dogalgazın ne kadarını ithal ediyor? C:%93

2-      Kojenerasyon sistemi niçin daha verimlidir? C: Isı  ve elektrik birlikte üretilir. Birinin çıktısı diğerinin girdisidir.

3-      Bir projenin ekonomik yönden değerlendirilip karar verilmesi için yapılması gereken ekonomik analiz yöntemlerinden en az iki tanesinin adını yazınız. C:

4-      mevcut baca giriş sıcaklığı 70 C çıkış 20 C debisi 0.2 kg/s , 10 C den 30 C ye besi suyu baca gazıyla ısıtılmak isteniyor. suyun özgül ısısı 4.18 kJ/gC kapasitesi 2000 W olan ısıtıcılardan kaç tanesini besleyebiliriz. cevap 5 adet  (5 PUAN)

5-    TEP  nedir , nasıl hesaplanır?

6-    Bir fabrika 24000kWh/gün saat elektrik tüketiyor. Bu süre içerisinde tespit edilen maksimum yük 1400 kW dir. Bu günün yük faktörü nedir?

7-    Seramik rekuparatörlerin metalik rekuparatörlerden farkı nedir?

8-    Isı pompası nedir?

9-    Motorlarda güç faktörünü düzeltmek için neler yapılabilir?

10-             Hangisi termostatik prensipte çalışan kondenstoptur?

11-             Mekanik tip buhar kapanları buhar ve buhar ve kondensat arasındaki hangi özelliğe göre çalışır?C:Yoğunluk farkı

12-             Mevcut yönetmeliğe göre , enerji yöneticisi bulundurması gereken sanayi kuruluşları ve binaların  özelliklerini yazınız.

13-             Aşagıdakilerden hangisi kojenerasyon ünitesi olamaz?C: rüzgar

14-             Elektronik balastlar  lambanın ve üm aydınlatma sistemlerinin etkinlik  faktörünü artırır. C:Doğru

15-             Faiz oranının yıllık %15 olduğu düşünülürse 1000 TL nin gelecek yıl değeri nedir?C: 000X(1+0,15)= 1150 TL

16-             Baca gazı sıcaklığının yüksek olmasının ana sebebi aşagıdakilerden hangisidir.C: hepsi(-hava yakıt oranı ayarsızlığı –ısı transfer yüzeyi yetersiz olması  - ısı transfer yüzeyi kirli olması )

17-             Komprasör emiş havası sıcaklığının her 5 ⁰C lik azalması kompresörün verimini …….  C:%2 azaltır

18-             10 bar basınçtaki buhar kazanından sürekli blöfle saatte 1kg blöf yapılmakta,20 saat çalışan kazanın enerji kaybı nedir? 1barda suyun entalpisi :782kj/kg C:20X782=15640kJ

19-             Atık ısı gere kazanımı için rekuparatör aşagıdakilerden hangisine kurulur? C:Kazan

20-             Bacagazı veya yanma havası debisini ölçmek için hangisi  kullanılır? C: Sıcak telli Hava hızı ölçer

21-             Özgül nem nedir? C:1kg kuru havanın içierdiği kg veya gr nem

22-             Endüstriyel fırının verimi nasıl hesaplanır? C: Bacadan atılan gaz enerjisi / Fırına beslenen enerji

23-             Işıgın hangi elektromagnetik dalga aralıgında görülebilir olduguna dair bir soru vardı

24-  Yıllı enerji maliyeti 50000TL olan bir işletmeye bir iyileştirme yatırımı yapılarak yıllık enerji maliyeti 35000TL ye düşürülüyor. Yatırımın maliyeti 30000TL ise , geri ödeme süresi nedir? C:30000/(50000-35000)=2 yıl

25-  Isı yalıtımı hangi amaçla yapılır? C:-Isı kayıbı azaltmak – verim artırmak - ….. – Hepsi

26-  Sanayi yöneticisinin rolü nedir?

27-  Atmosfere atılan gazın sıcaklığı hangisi olursa kazan en yüksek verimle çalışır? A-500 b-100 c-400 d-350 C:b

28-  Hangi tip kontrol fanları enerji verimi saglar? C:Frekansla hız kontrolu

29-  Pompa sisteminde geniş çaplı boru olması hangisini düşürür? C:

30-  Buhar akümülatörü ne işe yarar?C:çekiş ….

31-  Yılda 4000 kcal/kg kömürden 2000 ton, 6000 kcal/kg olan kömürden 10000 ton kullanan fabrikanın yıllık enerji tüketimi kaç TEPtir? C: ((4000X2000000)+(6000X10000000))/10000000=6800 TEP

32-  Güç azaltma faktörü formülünün kullanıldıgı bir soru soruldu İşletmenin yıllık tasarrufu soruluyordu soruda. Çözümü yapabilmek için Güç azaltma faktörü kullanılıyor. (5 PUAN)

33-  Düşük  verimli bir pompa yerine yüksek verimli bir pompanın konması durumunda geri ödeme süresinin hesaplanmasıyla ilgili bir soru (5 PUAN)

 

 

 

 

 

 

Not: Bu bilgilerin hazırlanmasında emegi geçen meslektasım

                       Sn Emine USLU

         Hanımefendi’ye tesekkürü bir borç bilirim.