Beni (İDMMA) "YTÜ" de eğiten değerli hocalarım;
Sn. Prof. Dr. Doğan ÖZGÜR - Sn. Prof. Dr. Olcay KINCAY 'a SAYGILARIMLA...

 TERMODİNAMİKTanım: Termodinamik, Latince "Isı" ve "Güç" kelimelerinden türemiş olup, geniş anlamıyla fiziğin, Enerjinin şekillerinden, şekil değiştirmesinden ve değerlendirilmesinden bahseden bir koludur.

Termodinamik Yasaları

Sıfırıncı Yasa: Eğer A ve B sistemleri termodinamik dengedeyseler, ve B ve C sistemleri de termodinamik denge içerisindeyseler, A ve C sistemleri de termodinamik denge içerisindedirler. Yani bir başka deyişle İki ayrı cisim bir üçüncü cisimle ısıl dengede ise, kendi aralarında da ısıl dengededir.
TA = TB ve TB = TC ise ; TA = TC dir.

Birinci Yasa: Enerji korunumu ilkesini ifade eder ve enerjinin Termodinamikle ilgili bir özelik olduğunu öne sürer yani bir başka deyişle; Enerji var veya yok edilemez sadece şekil değiştirir.

İkinci Yasa: Enerjinin miktarının yanında kalitesinin de dikkate alınmasını ister, doğadaki değişimlerin enerjinin niteliğinin azaldığı yönde gerçekleştiğini belirtir. Yine bir başka deyişle "Isı geçişi sıcaklığın azaldığı yöne doğru olur."

Yandaki şekilde anlaşılacağı üzere, "ISI sıcak kaynatıcıdan soğuk yoğunlaştırıcıya doğru hareket eder ve bu sayede bir İŞ ortaya çıkar."

1. Yasa (Miktar Tabanlı) Enerji enerji olup Tüm enerjiler eşittir. Miktar her zaman korunur, yok edilemez.
2. Yasa (Kalite Tabanlı) Enerjiden enerjiye farkın olduğu, enerjilerin eşit olmadığı ve Kalite varken yok olduğu anlaşılır.

ÖNEMLİ TANIMLAR

SİSTEM: Problem çözümü için ele alınan sınırlı bölgeye yani çalışma için ele alınan sınırlı bölgeye denir.

KAPALI SİSTEM:Çevresi ile kütle alışverişi OLMAYAN sistemlerdir.

AÇIK SİSTEM:Çevresi ile kütle alışverişi OLAN sistemlerdir. Diğer bir ismi de "KONTROL HACMİ" dir

ÇEVRE:Sistemin dışında kalan kütle veya bölgedir

SINIR: Sistemi çevresinden ayıran gerçek veya sanal (hayali) yüzeydir. Sistem sınırı sabit veya hareketli olabilir. Kalınlığı sıfır olup kütlesi ve hacmi yoktur.

Şimdilik hoşçakalınız!... Devamında görüşmek üzere...
Her türlü görüş ve önerileriniz için e-mail adreslerim:
atakan@atakanozar.net - atakan.ozar@mmo.org.tr
Baş sayfaya Dön